ADVOCAAT

Als advocaat beschik ik over ruime ervaring en kennis op het gebied van het algemene ondernemingsrecht. In het bijzonder houd ik mij bezig met algemeen verbintenissenrecht, ICT en intellectueel eigendomsrecht. Ik sta cliënten bij in het opstellen en onderhandelen van contracten, zoals licentie-, franchise-, agentuur-, distributie-, ICT-, e-commerce-, knowhow en R&D contracten en algemene voorwaarden. Daarnaast sta ik cliënten bij op het gebied van de bescherming van merken, modellen, octrooien, handelsnamen, data, software, knowhow, domeinnamen, privacy en auteursrechtelijke beschermde werken, zoals software en reclame. Indien het tot een procedure komt, kan ik u in rechte bijstaan. Kenmerkend voor mijn benadering is: pro-actief en praktische advisering.

Ik sta als advocaat ingeschreven in het arrondissement Amsterdam. Iedere advocaat is verplicht verzekerd voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid.