INTERIM JURIST

Als interim jurist ben ik binnen uw organisatie voor kortere of langere tijd beschikbaar. Dit kan zijn ter vervanging van uw eigen bedrijfsjurist, of omdat uw onderneming geen behoefte heeft aan een fulltime bedrijfsjurist, maar wel graag periodiek de beschikking heeft over een in-house legal counsel. Daarnaast kan het zo zijn dat u vanwege een eenmalig project behoefte heeft aan juridische begeleiding binnen uw organisatie. Interim-opdrachten komen direct, danwel middels een bemiddelingsbureau tot stand. Er wordt gewerkt op basis van uurtarief of een vast dagtarief, waardoor u op voorhand inzicht heeft in de kosten.

Op grond van de VAR kan de opdrachtgever ervan uit gaan dat inhouding van loonbelasting en sociale verzekeringspremies achterwege kan blijven ten aanzien van de betalingen aan de opdrachtnemer. Ik sta als advocaat ingeschreven in het arrondissement Amsterdam. Iedere advocaat is verplicht verzekerd voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid.

OPDRACHTEN

  • jan 2008 – heden: Hoofd Juridische Zaken¬†(a.i.) bij Vroom & Dreesmann Warenhuizen B.V. te Amsterdam
  • jun 2007 – dec 2007: Interim jurist bij Maxeda N.V. (VendexKBB N.V.) te Amsterdam.
  • jan 2007 – jun 2007: Interim jurist bij Solvay Pharmaceuticals B.V. te Weesp.
  • jul 2006 – dec 2006: Interim jurist bij Maxeda N.V. (VendexKBB N.V.) te Amsterdam.
  • dec 2005 – jun 2006: Interim jurist bij G-Star International B.V. te Amsterdam.