Alles over het arbeidsrecht

Zonder vervelende verrassingen op vakantie
October 22, 2018
Hoe een boekhouder je kan behoeden voor grote fouten
January 29, 2019
Show all

Bijna iedereen krijgt te maken met arbeidsrecht. Als je een werknemer bent die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met zijn of haar werkgever, valt dat namelijk onder het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht komt er in de basis op neer dat werkgever en werknemer zich goed naar elkaar moeten gedragen. Zo moet een werknemer zich aan de afgesproken werktijden en werkzaamheden houden, maar mag een werkgever ook niet zomaar iemand ontslaan. In het arbeidsrecht zijn nog veel meer zaken vastgelegd. In deze blog zetten we een aantal onderdelen uit het arbeidsrecht voor je op een rijtje!

Wetgeving collectieve arbeidsovereenkomsten

Een collectieve arbeidsovereenkomst is een collectief contract waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. De cao is een collectief contract tussen een of meer werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. Hierin zijn afspraken vastgelegd die van toepassing zijn op een onderneming of bedrijfstak. In de wetgeving collectieve arbeidsovereenkomsten is vastgelegd wat er wordt verstaan onder een cao en wie deze mag afsluiten.

Wet minimumloon

Ook zijn er eisen vastgesteld aan het minimumloon wat een werkgever moet uitkeren aan zijn werknemers. Voor werknemers tussen de 22 jaar en de AOW-leeftijd geldt het minimumloon en voor werknemers tussen de 15 en 22 jaar geldt het minimumjeugdloon. Ook moet er minimaal 8% vakantietoeslag worden uitgekeerd. Dit geldt voor alle leeftijden!

Arbeidstijdenwet

Niet alleen het minimumloon is vastgelegd in de wet, er is namelijk ook vastgelegd hoe lang werknemers mogen werken en wanneer ze recht hebben op pauze. Deze wet geldt voor iedereen die ouder is dan 18, als je jonger bent dan 18 gelden er andere regels. Het maakt niet uit of je stagiair, uitzendkracht of gedetacheerde bent.

Arbowet

Om ongelukken en ziekten op de werkvloer te voorkomen, is het belangrijk dat iedereen veilig en gezond kan werken. Daarom zijn er speciale regels vastgelegd waaraan een werkplek moet voldoen.

Ontslag

Ontslag is een ingewikkeld gedeelte uit het arbeidsrecht. Er zijn namelijk verschillende soorten ontslag, het kan verschillende redenen hebben en er kan sprake zijn van een ontslagvergoeding.

Arbeidsconflict

Ook kan er sprake zijn van een arbeidsconflict. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat werkgever en werknemer helemaal niet meer met elkaar door één deur kunnen. Er zijn dan twee opties waaruit de werkgever kan kiezen. Hij kan ofwel ontbinding van de arbeidsovereenkomst aanvragen bij de kantonrechter, ofwel in onderling overleg met de werknemer afspreken om het dienstverband te beëindigen.

Arbeidsrecht advocaat

Het arbeidsrecht is dus een breed rechtsgebied. Er vallen een heleboel zaken onder en veel zaken zijn ingewikkeld. Daarom kan het voorkomen dat je een advocaat nodig hebt om je bij te staan. Voor een arbeidsrecht advocaat kun je terecht bij SWDV Advocaten. Of het nou gaat om een advies of om een strategische oplossing van je probleem, SWDV Advocaten kan je helpen.

Comments are closed.