Introductie tot voornaamwijziging

Hoeveel kost het om een testament op te stellen?
March 14, 2022
Advocatenkantoren in Alkmaar: Vakkundigheid en Lokale Ervaring
June 23, 2023
Show all

Julia of Noah?

De meest populaire namen die werden gegeven aan kinderen in 2021 worden aangevoerd door Julia, Mila en Emma voor meisjes en Noah, Lucas en Sem voor jongens. Een ieder wordt geboren met een voor- en achternaam. De voornaam wordt vaak gebruikt om het voor een persoon aan te duiden tegen wie je praat of over wie je het hebt. De meeste mensen gaan het sterftebed in met de voornaam die ze tijdens de geboorte kregen. Echter, is er ook een groep die hier van af ziet. Dan kan een voornaamswijziging worden aangevraagd.

Het formele indienen

Een voornaamswijziging moet eerst formeel getoetst worden door een rechter. Er moeten namelijk gegronde redenen zijn voor iemand een naamswijziging kan aanvragen en doorvoeren (https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Wijzigen-voornaam). Indien iemand dit aanvraagt, is een aantal dingen van belang. Zo is het verplicht dat een advocaat het verzoek indient tot de voornaamswijziging. Voor minderjarigen is het overigens verplicht dat een ouder of voogd het verzoek indient bij de rechtbank. Minderjarigen die ouder zijn dan twaalf worden daarnaast door een rechter gehoord in een zogenoemd kindergesprek.

Procedure

Vaak is het zo dat een rechtbank de verzoeken schriftelijk afhandelt. De rechter zal dit niet doen, als de rechter nog meer informatie nodig heeft, als iemand het niet eens is met het verzoek of als de rechtbank enig andere reden ziet. De procedure van de voornaamswijziging kent vijf stappen. Allereerst begint de advocaat met een verzoek tot naamswijziging te sturen naar de rechtbank. Daarin vraagt de advocaat namens de aanvrager om een ander voornaam. Daarbij moet worden vermeld wat de voornaam of voornamen zijn en de achternaam. Verder dient er nog een woonplaats en BSN te worden vermeld. Uiteraard dient daarbij ook aangegeven te worden welke voornaam gewenst wordt met een reden. Vervolgens dient de advocaat nog een aantal documenten mee te sturen, waaronder documenten ter ondersteuning van het verzoek, het uittreksel Basisregistratie Personen (BRP), de geboorteakte en een uittreksel Centraal Gezagsregister.

Een zitting of toch niet?

Zoals eerder al vermeld, wordt een verzoek vaak schriftelijk afgehandeld. Echter, kan het zijn dat iemand het niet eens is met de naamswijziging. Dan kan er een verweerschrift worden ingediend met een reden waarom iemand het niet eens is met de naamswijziging. Daarnaast kan er een zitting plaatsvinden, mocht dit nodig worden geacht. Dan dienen alle partijen aanwezig te zijn, al is dit wettelijk niet verplicht.

Aanbevolen specialist: Appelman

Noah of Julia? De laatste stap in de procedure is de beschikking. Dit is ook wel de uitspraak die via de advocaat wordt verzonden. De eerste mogelijkheid is dat de rechter akkoord gaat met de naamswijziging en ontvangt de gemeente waar de persoon is geboren de uitspraak. Dan past de gemeente dit vervolgens aan in de BRP. Zo kan iemand de naam veranderen van of naar misschien wel Noah of Julia, gezien dat de meest voorkomende voornamen zijn.

Comments are closed.