WIE IK BEN

Mijn advocatenloopbaan bij Holland Van Gijzen / EY Law ben ik in maart 2000 gestart. Daarvoor ben ik werkzaam geweest bij een softwarebedrijf, waar ik zowel commercieel als juridisch werk heb verricht. Ik heb in die periode kennis kunnen maken met de juridische aspecten van ICT, zowel aangaande de ontwikkeling van software en de implementatie daarvan.

Sinds 1 april 2005 voer ik zelfstandig praktijk en sinds december 2005 werk ik als interim jurist. Ik heb vijf jaar een groot sportmerk bijgestaan op diverse rechtsgebieden, waaronder het merkenrecht en het algemene contractenrecht. Ook adviseer ik al geruime tijd een overkoepelende organisatie van reisbureaus. Momenteel werk ik als interim-jurist bij Solvay Pharmaceuticals te Weesp.

Ik heb ruime ervaring en kennis met betrekking tot het algemene ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, ICT- en intellectueel eigendomsrecht. Ik sta cliënten bij in het opstellen en onderhandelen van contracten, zoals licentie-, agentuur-, distributie-, franchise-, ICT-, e-commerce-, knowhow en R&D contracten, algemene voorwaarden en ik adviseer en procedeer bij mislukte automatiseringstrajecten. Tevens adviseer en procedeer ik op het gebied van bescherming van merken, modellen, octrooien, handelsnamen, data, software, knowhow, domeinnamen, privacy en auteursrechtelijke beschermde werken, zoals software en reclame.

Tijdens mijn dienstverband bij Holland Van Gijzen ben ik nauw betrokken geweest bij internationale projecten, in het bijzonder bij de civielrechtelijk aspecten van licentie- en distributiestructuren, alsmede e-commerce. De projecten kenmerkten zich met name door de diversiteit aan verschillende disciplines. Ik heb dan ook nauw samengewerkt met accountants en fiscalisten. Direct na mijn studie heb ik voor een detacheringsbedrijf gewerkt, waar ik kennis heb kunnen maken met de detacheringspraktijk.

Publicaties

  • www.jurlink.nl
  • DRM in juridische zin niet zonder problemen, Automatisering Gids, no. 31 augustus 2002.
  • De waardering van minderheidspakketten, R. Sman, Delwel 1997

Lezingen

  • Tuin Comfort bijeenkomst: Productbescherming, Juni 2004
  • IBM: DRM van uit een juridisch perspectief en de op handen zijnde aanpassingen van de Auteurswet, September 2002
  • Holland Van Gijzen Seminar Van kunst koop tot kitsch (ver)koop, Juni 2002

Gepubliceerde zaken

  • De Chlorofielen / Asics Europe B.V. (misleidende reclame) Hof Amsterdam 3 juni 2004, IER 2004/85)
  • Zumpolle / Zumpolle (domeinnamen, merkrecht en handelsnaamrecht) Hof ‘s-Gravenhage 31 januari 2002, BIE 2002/69
  • Zumpolle / Zumpolle (domeinnamen, merkrecht en handelsnaamrecht) Pres. Rb. ‘s-Gravenhage 16 februari 2001, KG 2001/80; IER 2001/47